Välkommen till KBT Göteborg!

Hos KBT Göteborg är målet att du, efter avslutad behandling, skall känna välmående och att din livskvalitet ökat. Du skall även ha fått förståelse för din nuvarande situation och kunskap om hur du behåller en positiv förändring.
Som kund hos KBT Göteborg får du professionell och evidensbaserad behandling i syfte att förändra din nuvarande situation.

Kognitiv beteendeterapi är idag en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsform vid de flesta problem, t ex:

  • stress och utmattningssyndrom / livskris

  • relationsproblem

  • sömnproblem

  • olika ångesttillstånd, te.x panikångest, social fobi, tvång

  • problem med självkänslan

  • depression

  • ätstörningar

  • missbruksproblem

  • posttraumatsikt stresssyndrom (PTSD)

  • smärta

Du kan komma till KBT Göteborg som privat person, genom ditt arbete eller genom ditt försäkringsbolag.

Kognitiv beteendepsykoterapi – för varaktig förändring!