Boktips & appar

KBT-böcker på svenska

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi.Stockholm: Natur & Kultur. Andersson, G. (2007).

Ingen panik. Fri från panik och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi, 2:a utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur. Carlbring, P. & Hanell, Å. (2011).

Social fobi – effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Liber. Furmark, T., Holmström, A., Sparthan, E., Carlbring, P. & Andersson, G. (2006).

Sluta grubbla, börja leva. Stockholm: Natur & Kultur. Hayes, S. C. & Smith, S. (2007).

Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
– stöd för styrning och ledning.
 Stockholm: Socialstyrelsen

Mindfulness – en väg ur nedstämdhet. Mark Williams med flera (2008)

Mindfulness i vardagen. Ola Schenström (2007)

Böckerna finns på t ex www.adlibris.com eller www.bokus.se

Mobilappar 

Mindfulness – Helena Löwen-Åberg som guide

Tinnitus appen  – Helena Löwen-Åberg

Mindfulness.se, app – Henrik Kok som guide