Länkar

adSapiens
www.adsapiens.se
Samarbetspartner till KBT Göteborg inom psykoterapi, psykologisk coaching, handledning och utbildning.

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Läs vidare på www.kbt.nu

Heka
www.heka.nu
Erbjuder mobilappar och CD-skivor inom mindfulness och för tinnitus.

Hälsooffensiven
www.halsooffensiven.se
Samarbetspartner till KBT Göteborg inom psykoterapi, handledning och utbildning.

KBT Esperantoplatsen
http://kbtesperantoplatsen.se/
Samarbetspartner till KBT Göteborg inom psykoterapi, handledning och utbildning.

Mindfulness och mindfulnessbaserad kognitiv psykoterapi
www.naturligtvisa.se

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
En rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
Läs vidare på www.spes.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Läs vidare på www.sfkbt.se

Svenska OCD-förbundet Ananke
Stödförening för tvångssyndromdrabbade
Läs vidare på www.ocdforbundet.se

ÅSS – Svenska Ångestsyndromsällskapet
Stödförening för drabbade av panikångest
Läs vidare på www.angest.se