Detta är KBT

Kognitiv beteendeinrikatd psykoterapi

KBT står för kognitiva och beteendeinriktade terapier (eller kognitiv beteendeterapi). Kognition betyder tankar, föreställningar, minnen och hur vi bearbetar den information vi får via sinnen (syn, hörsel, lukt, beröring, smak). Beteendeterapi bygger på inlärningspsykologi.

Behandlingsformen är strukturerad, målinriktad och lösningsfokuserad. Det kan vara viktigt i KBT att förstå hur en problematik har uppkommit, tala om händelser i det förflutna men tyngdpunkten ligger alltid i nuet och framtiden, på hur man skapar påtaglig förändring i sitt dagliga liv. Fokus i terapin är att kartlägga vad som gör att besvären upprätthålls. I början av behandlingen identifierar vi tillsammans problemet. Sedan kommer vi gemensamt överens om ett eller flera mål för behandlingen. Mellan besöken kan gemensamt formulerade hemuppgifter ingå. Syftet är att ta reda på vad som händer om vi prövar nya sätt att agera på. När vi träffas igen går vi tillsammans igenom resultaten och utvärderar om vi har kommit närmare målet. Terapiarbetet går ut på att utveckla nya tankemönster och beteenden så att livet fungerar bättre. Viktigt är att även i framtiden använda hjälpande och tränade metoder när det behövs.

KBT tillämpas förutom individuellt, även som par, familje- och gruppterapi.

Vad kan behandlas med KBT?

Kognitiv beteendeterapi är idag en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsform vid de flesta problem, t ex:

 • stress och utmattningssyndrom / livskris
 • relationsproblem
 • sömnproblem
 • olika ångesttillstånd, te.x panikångest, social fobi, tvångproblem med självkänslan
 • depression
 • ätstörningar
 • missbruksproblem
 • posttraumatsikt stresssyndrom (PTSD)
 • smärta                                                                                                                     eller om du
 • söker struktur i livet
 • söker arbetsrelaterad coachning
 • önskar handledning i din yrkesroll

Kognitiv beteendepsykoterapi – för varaktig förändring!

69 reaktioner på ”Detta är KBT

 1. Pingback: ketodietplanus.com
 2. Pingback: ketodietione.com
 3. Pingback: keto diet 中文
 4. Pingback: ivermectin 12
 5. Pingback: best cialis price
 6. Pingback: gay chat phoenix
 7. Pingback: buy-backlink.net
 8. Pingback: ivermectin 600 mg
 9. Pingback: pic5678
 10. Pingback: ivermectin 50
 11. Pingback: fake rolex
 12. Pingback: stromectol for flu
 13. Pingback: website link
 14. Pingback: Bulldogbreeds.org
 15. Pingback: ivermectin 3mg
 16. Pingback: marlin model 336
 17. Pingback: tadalafil 500mg
 18. Pingback: viagra edmonton
 19. Pingback: Fortune Games
 20. Pingback: men ed

Kommentarer inaktiverade.