Psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi är en handlingsfokuserad och målinriktad terapiform där vi är mer intresserade av vad som vidmakthåller våra problem än vad som orsakade dem. I början av behandlingen identifierar vi tillsammans problemet. Sedan kommer vi gemensamt överens om ett eller flera mål för behandlingen. Därefter arbetar vi med att ta fram hypoteser om vad som gör att problemen fortsätter.

I nästa skede av behandlingen inriktar vi oss på att arbeta med de tankar och beteenden som vi tror förvärrar våra problem. Det handlar dels om att undersöka uppfattningar, tankemönster och beteenden, dels om att lära in nya beteenden för att utöka beteenderepertoaren. Hemuppgifter, mellan besöken, ingår som en väsentlig del av behandlingen och ska föra oss mot de uppställda målen. Syftet är att ta reda på vad som händer om vi prövar nya sätt att agera på. När vi träffas igen går vi tillsammans igenom resultaten och utvärderar om vi har kommit närmare målet.

Par- och familjeterapi

Hos många par försvinner den glädje, närhet och passion som fanns där från början. Man får allt svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte fungerar, svartsjuka och otrohet kan ställa till det. Man kan ha olika värderingar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur man ska prioritera tiden, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller hur man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När man som par hamnar i svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående.

I vår behandling med par arbetar vi utifrån IBCT (Integrativ Behavioral Couple Therapy). Terapin inleds med en utforskande del där terapeuten tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Först träffar terapeuten paret tillsammans en gång, därefter var och en individuellt och slutligen presenterar terapeuten hur hon eller han ser på det som kommit fram under samtalen samt ger paret en idé om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning.

ACT (Acceptance and Commitment therapy) är en relativt ny behandlingsmodell som ingår i den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi”. Det övergripande målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten, att utveckla en flexibel och effektiv beteenderepertoar som resulterar i funktionella och meningsfulla beteendemönster som för oss närmare det liv vi vill leva.
Psykologisk flexibilitet innebär att vara i full kontakt med sig själv i nuet. Det är utgångspunkten för att sedan antingen ändra eller hålla fast vid ett beteende för att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i livet. Detta med den inlärningshistoria och de upplevelser som individen har med sig och kommer att möta när hon tar steg i sin ”värderade” riktning.
Genom acceptansen försöker man skapa ett icke dömande och istället aktivt inbjudande förhållningssätt till tankar och känslor som uppstår utan att försöka förändra frekvensen eller formen på dessa.

I behandlingen ingår ibland arbete via mindfulness (medveten närvaro/ sinnesnärvaro), d.v.s att veta var vi är i ögonblicket och vart vi är på väg. Denna teknik hjälper oss att förstå hur vi tar in information, hur vi tolkar den och hur vi reagerar på den. Mindfulness kommer ur buddismen som är en livsfilosofi (utan religiösa inslag) inriktad på andlig utveckling främst via meditation. Våra tankar, känslor och handlingar i nuet är i fokus då de medför konsekvenser för oss själva och andra. Tankar hindrar oss från att vara i nuet. Genom att använda ett icke dömande förhållningssätt till omgivningen och oss själva ökar vår förmåga att ta del av det som sker i nuet. Det är i nuet vi lever. Det förflutna har passerat medan framtiden ännu inte har inträffat.
Du kan öva på närvaro och att uppleva vad som händer runt omkring dig när som helst. Tänk på och känn dofterna när du lagar mat, se grönsakernas färgnyanser och upplev smakerna i maten. Fånga nuet, helt enkelt. Mindfulness är en uråldrig metod som kan hjälpa dig att hitta balans i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress och oro.
Genom att tänka på andningen är det lättare att lugna ner sig. Så fort du känner tecken på oro kan du ta tre långsamma andetag. På så sätt kan du stanna upp, samla uppmärksamheten och få distans till dina tankar och känslor.

Det är många privatpersoner som vänder sig till oss på KBT Göteborg. De har ofta fått tips av en läkare/sjuksköterska/arbetsgivare eller en vän.

Terapeuterna är utbildade vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning/ Evidens AB i Göteborg.

*Viktig Information till Dig som söker terapeut! 

Observera att vem som helst kan kalla sig terapeut! Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut skyddad. Detta innebär att endast den som gått en flerårig utbildning som innefattar teori och handledning av terapier samt har genomfört ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att erhålla sin legitimation. Legitimerade psykoterapeuter är fortsatt granskade av Socialstyrelsen och legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning och beprövad erfarenhet samt etiska riktlinjer. För att undvika lycksökare och humbug – välj alltid en legitimerad psykoterapeut! Det innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig.

11215540_10153227113372332_1092691410_oKognitiv beteendepsykoterapi – för varaktig förändring!

63 reaktioner på ”Psykoterapi

 1. Pingback: free onlie dating
 2. Pingback: Keto die
 3. Pingback: plaquenil 0.2
 4. Pingback: cialis for free
 5. Pingback: viagra 4 pack
 6. Pingback: acyclovir joaquin
 7. Pingback: zithromax 500
 8. Pingback: cialis replacement
 9. Pingback: priligy max dosage
 10. Pingback: seo services list
 11. Pingback: good cvv shop
 12. Pingback: ivermectin uk
 13. Pingback: reasons for ed
 14. Pingback: ww88 thailand
 15. Pingback: stromectol oral
 16. Pingback: gammagoblin
 17. Pingback: ivermectin gel
 18. Pingback: relx
 19. Pingback: cialis com
 20. Pingback: cheap dayz hacks
 21. Pingback: zithromax iv dose
 22. Pingback: ic plaquenil 6
 23. Pingback: durvet ivermectin

Kommentarer inaktiverade.